Avaluació

CIMG9664Cada monitor/a farà un seguiment de l’evolució de cada un dels nens i nenes del seu grup.

L’avaluació serà formativa, partint sempre de l’estat inicial dels alumnes i valorant els progressos individuals. Cada nen/a és diferent en relació als aliments, l’important és que accepti cada vegada més la varietat i millori la seva actitud vers a l’alimentació amb el pas del temps.

Els informes utilitzats per transmetre la informació necessària els adjuntem a la pàgina annexa.