Controls Higiènics – Sanitaris

controls sanitarisInsigne Gestió Integral,S.L., aposta per la qualitat integral en els seus serveis. En aquesta línea implantem en tots els centres el Sistema de Control Integrat A.P.P.C.C., segons la legislació vigent:

  • Anàlisi de RISC i Controls de Punts Crítics ( ARICPC)
  • Autocontrols de les instal.lacions i plats preparats

Aquestes auditories higiènicosanitàries es realitzen per una empresa externa, Laboratoris Miralles,S.L., que visita, inspecciona l’estat de neteja, els habits de treball i analitza de forma periòdica els diferents productes, tant crus com cuinats, així com dels estris  utilitzats.

 

Posteriorment, ens envien uns informes de resultats de les mostres recollides:

  • Ambient
  • Superfície
  • Aliments crus i cuinats