Aigua

És l´element bàsic per a la vida, ja que és el principal constituent del nostre organisme