Greixos

Constitueixen la nostra reserva energètica.
Són la font principal d´àcids grassos essencials.