Proteïnes

Són indispensables per a la reconstrucció de les cèl.lules i de les defensas de l´organisme.

Han de ser presents als aptas de cada dia