Projecte lúdic – educatiu del menjador

la foto 2 (1)En la confecció d’un programa de menjador escolar, s’ha de tenir present la importància dels hàbits, el temps d´ higiene personal i el ritme individual dels alumnes a l’hora de menjar, així com l’ocupació del temps del lleure. Amb els treballs manuals se cerca la creació, motivació, col·laboració i fer-se propi l’ambient del menjador.

El grup d’alumnes que fa ús del menjador escolar diàriament té una edat compresa entre els 3 i 12 anys . Les necessitats, òbviament, són diferents.

Intentem organitzar activitats de curta durada adequades a cada grup.

Amb els petits, com a primer objectiu, es treballa l’autonomia personal, els hàbits d’higiene i els hàbits d’alimentació . Amb els mitjans, més espontanis, treballem la capacitat i el interès que mostren per a estar amb els altres, col·laborar i participar. I amb els grans, més preparats per a compartir, seguim treballant els hàbits personals.

Al llarg del curs, es treballa al voltant de les festes tradicionals de Catalunya i les estacions de l’any. L’objectiu és que els nens coneguin com se Celebren les principals festes de l’any com ara Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi, acompanyades de menús adients.

L’objectiu que pretenem assolir dins de l’àmbit del menjador, és que l’alumne s’hi senti a gust, que l’estona sigui enriquidora pel seu equilibri i maduració com a persona. Es tracta de les necessitats més bàsiques, com l’alimentació, com el repòs , el relacionar-se i el sentir-se bé…

L’autonomia i la seguretat personal són aspectes, tots ells necessaris, pel bon funcionament d’un menjador escolar.